Esmaspäev, 22. aprill 2019

Õpirändajad on uhked: Kaasava hariduse konverents õnnestus!

22. aprillil toimus Paide Hillar Hanssoo Põhikooli Kaasava hariduse konverents, kus jagasime seni toimunud õpirännete kogemust. Saalis oli üle 40 osaleja! Lisaks meie kooli õpetajatele ka kolleegid Paide Hammerbecki Põhikoolist, Roosna-Alliku Põhikoolist, Türi Toimetulekukoolist ning Paide Linnavalitsuse esindaja. Tore oli kuulda, et mõni osaleja otsustas veel konverentsi hommikul, et tuleb siiski.  

Enne konverentsi seadsime ruumid valmis, pabistasime natuke ja tegime fotojäädvustuse direktriss Kersti Kivisooga.
Enne konverentsi algust. Foto: erakogu

Pärast tervitust ja konverentsi kava tutvustamist rääkis Ellen projekti "Kaasav kool" saamisloost. Algus oli peaaegu nagu muinasjutt: "Elasid kord Paide Ühisgümnaasiumi õpetajad, kes tahtsid väga õppida. Aga mitte seminaridel kuulates ja arutledes, vaid väga praktiliselt, näiteks kolleeegi töövarjutades. Mitte Tartus, Tallinnas ega mujal Eestis, vaid välismaal. Siis tulidki kokku õpihimulised Õpirändajad ja hakkasid ideid koguma ning projektitaotlust kirjutama..."
Üks huvitav fakt -  Sihtasutus Archimedes allkirjastas positiivse otsuse raha eraldamise kohta Elleni sünnipäeval 2018. aasta maikuus. Vaat missugune sünnipäevakingitus!

Ellen, Kätlin, Ingrit ja Helena andsid ülevaate tööst tuge vajavate õppijatega koolides, kus nad ühe nädala töövarjuks olid. Need koolid olid Libberton Primary School ja Winston Primary School (Kätlin Merisalu),  Kellinghusen (Ellen Rosimannus), Heinrich-Zille-Grundschule Berlin (Ingrit Talvist), Waldorfschule Aachen (Helena Saar). Kõlama jäi, et tuge vajavad õppijad on neis koolides hästi toetatud ja Õpirändajad on töövarjunädalal saanud hindamatu õppimiskogemuse. Waldorfkool on teistsugune kui kõik teised töövarjukoolid, aga sealseid õpetamisvõtteid saab ka meie koolissüsteemis kasutada, näiteks õpetamisfilosoofiat inimesest kui tervikust. 

Viisime läbi neli töötuba: Kogukonna kaasamine - milleks ja kuidas (Kätlin), Waldorfi pedagoogika (Helena), Õpilaselt õpilasele - arutelud klassinõukogus (Ingrit) ja "Keerulise haridusliku erivajadusega õppija õpetamine tavaklassis". Töötubades tehti praktiliselt läbi õpirännetelt kogutud meetodeid ja arutati nende rakendatavuse üle. Tagasiside oli väga positiivne, et töötoad olid praktilised, sisukad ja osalejad ootavad põnevusega meetodite kogu, kus kõik õpirännetel kogutud meetodid sees.  

Muutusime konverentsi ette valmistades veelgi paremaks meeskonnaks ja saime esinemiskogemuse.  Kätlinil oli lausa mitu ülesannet - lisaks töötoale ja ülevaatele oma töövarjunädalast juhtis ta konverentsi. Suurepäraselt loomulikult!

Konverentsil osalejad olid helded kiitma sisu ja korraldust.  Peaaegu 90% panid konverentsile tervikuna hindeks "väga hea". Poolte vastanute jaoks see isegi ületas ootused. Igaüks võttis kaasa vähemalt ühe hea mõtte või meetodi. Tõsteti esile, et olles ise innukad õppijad, suutsime õpitut innustavalt edasi anda. Mitmel korral märgiti ära head õhkkonda ja koostööd konverentsil. Võtame tänuga vastu ka asjalikud soovitused, näiteks et pikad lingid internetis leiduvatele küsimistikele võiks anda qr-koodiga.  

Konverentsi suurem eesmärk oli aga see, et paraneks õpetajate valmisolek, teadmised ja oskused tuge vajava õppija õpetamiseks kaasavas keskkonnas ehk siis tavaklassis tavakoolis. Kaasamine tähendab lisaks jõukohastele õppeülesannetele ka osalemist koolipere ühistegevustes ja lapse tunnet, et ta kuulub sinna. Meie tahaksime, et väikelasside õpiksid kasvõi osaliselt koos teistega. Julgust saime meid vastuvõtnud koolidelt, kus  õppimist nähakse eelkõige sotsiaalse koosolemisena. Kui keeruliste hariduslike erivajadustega laste igakülgne kaasamine toimib mujal Euroopas, siis tasub seda ka meil proovida. 

Aitäh, armsad konverentsil osalejad! Liina ja Terje käivad juunis Inglismaal ja sügisel jagame õpitut jällegi töötubades. Seniks kirjutame siin ja koostame meetodite kogu. 

Liina tegi tänasest päevast mõned toredad klõpsud: 
Helena  valmistub ettekandeks
Terje seab fotoseina valmis
Tähtis toiming osalejate registreerumine


Kätlin juhib konverentsi 
Ellen räägib töövarjutamisest Kellinghusenis
Vestlusgruppidesse jagatakse In line meetodiga
Kätlini töötoas arutatakse kogukonna  kaasamist kooli tegevustesse 
Mõned meetodid, mis jäid osalejatele meelde 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar