Kolmapäev, 17. aprill 2019

Ellen rõõmustab: Autistlikud lapsed õpivad teistega koos ühiskoolis


Kellinghuseni Ühiskoolil on pikaajaline kogemus autistlike laste  õpetamisel.   Algse plaani järgi oleksingi töövarjutanud klassis, kus on mitu autismiga last, aga kuna 8. klass oli just eelkutseõppes, siis sattusin 5. klassi. Kolleegide käest küsides ja  ja autistlikke lapse klassides vaadedes sain siiski põgusa ülevaate autistlike laste kaasamisest.    

Minulegi pole autismiga lapsed võõras teema. Olen kogenud, et need lapsed on tõrksad, tihti pahas tujus, ühe väga kindla huviga, aga kui tekib hea kontakt, saab hakkama küll. Vahel on lausa lõbus. Kindlasti ei ole autistlikud lapsed automaatselt väiksemate vaimsete võimetega, kuigi nad ei taha teha asju, mis neile ei meeldi ja seetõttu ei pruugi teadmised välja paista.

Kellinghuseni Ühiskoolis õppivad autistlikud lapsed saavad hakkama nii õppimise kui suhtlemisega, on rahumeelsed ja ei torka käitumisega silma. Arvan, et neid on aidanud tõhus tugisüsteem. Koolis on neil tihti kaasas tugiisik (Schulbegleiter). Varem käisid paljud autistlikud lapsed erikoolis, nüüd tavakooli tavaklassis. Mõne õpilasega väikeklassides õpivad ainult need, kes ka tugimeetmete toel suures seltskonnas ei kohane.  

Steinburgi maakonnas on välja töötatud üldised juhised autistlike laste toetamiseks. Eripedagoog koostab tugikava igale õppijale individuaalselt ja selles antakse nõuanded konkreetseks juhtumiks.  Palju pööratakse tähelepanu lapse tugevuste väljatoomisele, sest need kompenseerivad vajakajäämised. Juhistes on nõuanded järgmiste valdkondade kohta: tööjuhiste formuleerimine, töölehe vormistamine, paaris- ja grupitöö rakendamine,  juhised matemaatika, emakeele ja võõrkeelte, muusika ja kehalise tundideks ning üldised nõuanded. Näiteks  peavad tööülesanded olema hästi konkreetsed, vajadusel olulised osad visuaalselt rõhutatud ja väikesteks osadeks jagatud. Kehalises võiks meeskondlikud tegevused asendada individuaalsete tegevustega. Sama kehtib ka grupitööde kohta teistes ainetes. Nõuanded aitavad kindlasti lapse kaasamisel õppetöösse.

Ülal kirjeldatud juhised võtsin koju kaasa ja tõlkisin eesti keelde. Rõõmustan hästi toetatud autistlike laste üle Kellinghusenis ja soovin südamest meie lastele sama head käekäiku. 
  
Kiri Kellinghuseni Ühiskooli peasissekäigu kohal ütleb: "Kool on koos tegutsemine."
Individuaalsus rikastab koosolemist. Foto:erakogu 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar