teisipäev, 19. detsember 2023

PISA teeb meid Saksamaalgi kuulsaks

Üks Tolkewitzi Gümnaasiumi 7. klassi noormees küsis minu käest, kas ma ikka tean, et Eesti on PISA testis kõige parem. Meid võõrustav kolleeg oli pärast meie saabumist Dresdenisse  samuti öelnud, et hoopis Saksa õpetajad  peaksid Eestisse vaatama tulema, kuidas töötab üks maailma parimaid haridussüsteeme. Jah, PISA test on maailma meist kõnelema pannud, aga sellegipoolest vaatasime ERASMUS+ õpirändel Saksamaal Dresdenis Tolkewitzi Gümnaasiumis ringi avatud meele ja lahtiste silmadega, et tutvuda parimate õppimispraktikatega. 

 Tolkewitzi Gümnaasium  töötab alates 2017. aastast, asub moodsas uues hoones ja on loodud uuenenud õpikäsitluse põhimõtteid rakendades. Seitsme aastaga on sisse viidud Saksimaal (Saksamaa üks 16 liidumaast)  ainulaadne õppimise süsteem, kus pööratakse erilist tähelepanu ennastjuhtiva õppija kujunemisele. Selleks on 5.- 7. klassini tunniplaanis muuhulgas enesejuhitud õppimise (Selbst reguliertes Lernen) tunnid, projektõpe ja alates 8. klassist erinevad õppesuunad. 

Enesejuhitud õppimise tundides  nägime, kuidas 5. ja 6. klassi õpilased tegelesid erinevate õpivaldkondadega enda poolt koostatud ajakava alusel. Ülesannete hulgas oli väga elulisi teemasid. Ette oli antud lõpptähtaeg ja  tundide arv ühe õppeaine jaoks. Lapsed täitsid õpipäevikut, kus seadsid eesmärke, koostasid ajakava ning analüüsisid tulemusi. 

Koostöine õppimine, mille tulemusena valmis podcast ja video jõulukommete teemal. Foto: erakogu
                                              
                    Meie õpilased teevad läbi enesejuhitud  õppimise ülesandeid.                                             
                                                             Foto: erakogu 

Projektõpe toimub kevadel kahe nädala jooksul ning algab vanemate poolt rahastatud õppereisiga. Selle põhjal toimuvad edasised tegevused. Lõpus on kokkuvõtlik esitluspäev (Jahresmarkt), kus projektigrupid tutvustavad oma töö tulemusi ja tutvuvad teiste töödega.

Juba 6. klassi tunnis oli näha, kuidas õpilased oskasid iseseisvalt töötada, konspekteerida, küsimustele vastuseid leida, abi küsida. Õpilased olid tunnis aktiivsed vastajad, mõtlesid ja arutlesid kaasa, avaldasid arvamust. Meie jaoks oli huvitav näha, et bioloogia klassi etrraariumis elasid erinevad loomad, kelle eest hoolitses grupp õpilasi kokkulepitud graafiku alusel, ka vaheaegadel.


Terraariumi raagritsikas Foto: erakogu
                  

Meie kooli õpilased tegid koos võõrustajatega projekti jõulukommete teemal, kus tutvustasid kodumaa jõulutraditsioone, võrdlesid erinevusi ja sarnasusi ja käisid koos jõuluturul. Lisaks käidi koos õppetundides ja veedeti aega pärast koolipäeva. Sellest ja oma muljetest  kirjutavad õpilased jaanuaris ise pikemalt siinsamas blogis. 

Vanade maalide galeriis (Alte Gemäldegalerie)
tuli leida üks huvitav maal ja seda kirjeldada . Foto:erakogu     
Silke Pahlitzsch näitas Dresdeni põnevaid kohti 
                                                          Foto: erakogu
                                                           

Saime osa ka Dresdenis valitsevast jõuluootusest. Linnas toimub mitte üks, vaid palju jõuluturge, kõige kuulsam neist Striezelmarkt. Linn oli kaunistatud Saksimaal tüüpiliste tähekeste, jõulutulede, jõulupüramiidide (Weihnachtspyramide), karusellide ja vaateratastega

Jõulupüramiid kõige kuulsamal jõuluturul Striezelmarkt 
Foto: erakogu 

Flammkuchen jõuluturul 
Foto: erakogu 

Elasime koos õpilastega külaliskorteris -  tegime süüa, jagasime vannituba, planeerisime tegevusi ja arutasime kogetut. Selle käigus õppisime üksteist tundma kui inimesi. Noortega koos on väga põnev! 

Reedel enne kojulendu vaatasime ringi Berliinis. Tutvusime Eesti Suursaatkonna tööga, vaatasime oma silmaga ära Brandenburgi värava ja maailmakella Alexanderplatzil. 

    
                                                Eesti Suursaatkonnas                                                                   
Foto: erakogu 


Maailmakell Aleksanderplatzil 
Foto: erakogu 
            

Esimene õpiränne koos õpilastega ERASMUS+ akrediteeringu raames oli igati õnnestunud ja innustab jätkama. PISA testi tulemused on Eestile küll uhkuseks, aga Tolkewitzi Gümnaasiumis kogetud õppimise meetodid oleksid suurepäraseks täienduseks ka meie koolisüsteemis.  

Õpetajad Ellen Rosimannus ja Riina Järva