pühapäev, 19. august 2018

Kätlin kirjutab: õpihimu lennutab mind Šotimaale ideid ja meetodeid koguma

Olen Paide Ühisgümnaasiumi ringijuht Kätlin Merisalu (blogi kaanepildil paremalt teine) ning osalen kooli poolt Erasmus+ programmi esitatud ja rahastuse saanud õpirände projektis "Kaasav kool", mille raames lähen tutvuma parimate praktikatega tuge vajavate õppijate õpetamisel Šotimaal. Minu eesmärk õpirände perioodil 20.08- 26.08.2018 on koguda ideid ja erinevaid meetodeid hariduslike erivajadustega õppijate emotsionaalse ja sotsiaalse kaasamise kohta huvitegevusse ja vaadata, kuidas nad on igapäevaselt kooliperre kaasatud. Samuti soovin koguda ideid kogukonna kaasamiseks õpetamis- ja huvitegevusse, mida oleks võimalik rakendada ka meie kodulinnas ning miks mitte ka haridussüsteemis laiemalt.

Olen nädala jooksul töövarjuks Libberton Primary School´is (http://www.libberton-pri.s-lanark.sch.uk/), mis on 29 õpilasega maapiirkonna põhikool, kelle põhieesmärk on koostöös laiema kogukonnaga arendada turvalist, õnnelikku ning hoolivat keskkonda, sealjuures julgustades õpilasi olema iseseisvad indiviidid, kes püüdlevad oma täie potentsiaali poole. Nende väärtusteks, mida nad kasvatus- ja õpetamistegevuses kasutavad, on õiglus, austus, loovus ning nauding oma tegevusest. Koolis innustatakse õpilasi kaasa aitama kooli ja laiema kogukonna arengule ning osalema aktiivselt kooli väärtuste rakendamisel. Kõikidesse tegevustesse kaasatakse aktiivselt ka kõik hariduslike erivajadustega õpilased, et tagada neile võrdsed võimalused arenguks vastavalt nende vajaduste eripäradele.

Õpirändaja kohvri pakkimine on alles algfaasis. Puudu on veel reisidokumendid ja ilmastikule vastav riietus. Foto: erakogu

Peatse jällekirjutamiseni,

Kätlin Merisalu
Töövarjutaja Šotimaal