reede, 24. mai 2024

Miks meile meeldis Tšehhis ja Chyne põhikoolis ja mida võtsime endaga kaasa?

Selles postituses toome välja kõik selle, mis meis positiivseid emotsioone tekitas ning šnitti võtma ajendas. 

Oo, kuidas meile meeldis, et õpilastel on paaripeale lukustatavad kapid. Kuskil ei olnud vedelemas segamini jalanõusid, mahakukkunud mütse, kindaid või muid riietusesemeid. 


Lukustatavad kapid. Foto: erakogu


Koolil on suur söökla ning igapäevaselt on menüüs 2 pearooga, mille vahel tuleb eelnevalt valik teha. Kui õpilane ei mäleta, millise toidu ta valinud on, leiab ta seinalt masina, millele kiibiga viibates tuleb ette valik. Kuna koolilõuna eest maksavad osaliselt lapsevanemad, siis arve tasutaksegi registreeritud kiibi alusel.

Fotod: erakogu.
Fotod: erakogu.


Kõik õpilased kannavad koolis vahetusjalatseid. Me ei kohanud ühtegi õpilast, kel oleks olnud jalas välisjalatsid. Märgata võis sokkis õpilasi ja õpetajaid. Algklassides olid maas vaibad, nii ei vajanudki õpetajad ja õpilased alati jalanõusid. 

Klassiruumid on suured ja avarad. Seintele mahub kunsti, reegleid, plakateid. 


Imetlusväärne on algklasside edasijõudlus tundides. Kui hästi toimib paaris-ja grupitöö. Lapsed on seda varakult harjutanud, seega on kõik kõigiga vastumeelsust väljendamata nõus olema ühes grupis. Nagu öeldakse, et harjutamine teeb meistriks, siis selles osas oli seda hästi näha. Näha nooremaid lapsi ja nende õpetajaid töötamas oli lihtsalt imeline. Võtsime endaga kaasa nii mitmeidki ideid, mida ise kasutada. 


3. klassi lapsed raamatukogutunnis, mis toimub kord nädalas. Foto: erakogu. Ülivahva ning töökas 6.klass. Foto: erakogu.


Keeleõpetajana võtan kindlasti endale plaani viia kord nädalas ainult suulise väljendusoskuse tund. Külastasime vestlustundi, kus õpilased pidid parasjagu esitlema enda klassireisi või siis ühte looduskatastroofi. Märkasime 8. klassi juures sama, mis enda tundideski. Poisid on aktiivsemad ja vabamad suhtlejad ning tüdrukud hoiavad end rohkem tahaplaanile.

Keele-ja matemaatikatundides on lapsed jaotatud gruppidesse taseme järgi. Nii on lihtsam töötada  õpilasel kui ka õpetajatel. Samades ainetes on lisatund andekatele. Andekate tund toimib n. ö liitklassina ning õpetaja ise otsustab, millised ülesanded kellelegi annab. 


Muljetavaldav oli vaikne ruum peale tunde aja parajaks tegemiseks. Kui lapsel on vaja oodata trenni või bussi, saab ta õpetaja järelvalve all seal viibida - kui lubatakse, siis telefoni kasutada, televiisorit vaadata, lugeda, lauamänge mängida või lihtsalt vestelda. 


Päevad töövarjuna möödusid väga kiiresti ning olime pidevalt oma küsimustega platsis, et ikka mõtteid koguda, ideid ammutada ja ennast kõigega kurssi viia. 


Peale tööpäevi õnnestus meil siiski ka kohalikke maitseid kogeda ning tähtsamate vaatamisväärsustega tutvuda.


Karli sild. Foto: erakogu.
Praha loss. Foto: erakogu.


Oli meeldejääv ning rikastav kogemus. Kindlasti kohtume Tšehhi kaasteelistega uuel õppeaastal Eestis. Vahetasime kontakte ka hispaanlastest kolleegidega, nii et on, mida oodata. 


Tšehhis käisid õpetajad Diana Valtin ja Yuliya Kasemaa.


esmaspäev, 20. mai 2024

Töövarjutajad Tšehhis Chyne põhikoolis

 2.-6. mai viibisime Chyne põhikoolis töövarjudena. Kool asub Prahast 17. km kaugusel väikeses äärelinnas. Koolimaja on 7 aastat vana ning ehitati valmis 10 kuuga. Õpilaste arv on üle 600. Peamajas õpivad 2.-9. klassid ning ettevalmistusklass kooliminejatele, kes vajavad lisaõpet koolis toimetulekuks. Ettevalmistusklassi võetakse avalduste alusel 15 last, kuid lisaabi vajavad tegelikult suurem arv õpilasi. Kool on aktiivne Erasmus + projektides osaleja. Protsessi juhib eraldi projektimeeskond. Igas kuus võõrustatakse Erasmus + projektide raames külalisi ning lähetustel viibivad nii õpetajad kui õpilased. 

Kooli direktor Jaroslav Novak, Diana Valtin,Hispaaniast pärit töövarjutajad, projektijuht Tereza Capova, Yuliya Kasemaa, kolleeg Hispaaninast ning õppealajuhataja ja projektide eest vastutaja Katerina Buncik. 

Foto: erakogu.

Märkasime, et kõigil on kogu aeg kiire ja vahetunnis on õpetajate tuba sagimist täis, igaüks töötab enda laua taga ning valmistab ette järgmist tundi. Igale õpetajale on õpetajat toas oma lauanurgake ning sülearvuti, millega ta ühest klassist teise liigub. 


Õpetajate tuba. Foto: erakogu. 

Võrreldes Eesti lastega, on Tsehhi lastel vaheaegasid palju vähem-on 2-päevane vaheaeg oktoobris, nädalane jõuluvaheaeg, 3-päevane vaheaeg veebruaris (vaheaja päevad otsustab iga kool ise), 1. mai ning võidupüha 8. mail. Koolis kestab õppetöö juuni lõpuni. Tundub, et meil on, mille üle rõõmu tunda. 


Õpilased saavad tunnistused kaks korda aastas ning iga õppeaine on osaoskuste kaudu eraldi hinnatud nii sõnaliselt kui 5-palli süsteemis. 


Huvitav on ka valikainete süsteem. 6. ja 7. klassi õpilasd peavad valima endal ühe valikaine õppeaastas ning 8. ja 9. klassi õpilased kaks. Õppeainete valik on mitmekesine: massaaž, loomade eest hoolitsemine, IT, keha ja vaimu eest hoolitsemine, meedia, loodusteadused. Tunnid toimuvad peale tavatunde. 


Koolil on ka oma mesilased ning varustus nende eest hoolitsemiseks nii õpetajale kui ka õpilastele.


Foto:erakogu.

Soojadel ilmadel toimuvad tunnid õuesõppe klassis. Foto: erakogu.


Kooliaias on ka oma nurgake neljale  kanale, kelle eest kannab hoolt majahoidja. Foto: erakogu.Õpilasesindusse valitakse õpilasi juba alates 3. klassist, mis võrreldes meie kooliga on palju varasem iga.


Õpetajad ja õpilased on sõbralikud, tunnevad ennast vabalt nii riietumisstiililt kui ka suhtlemises. Direktor on alati olemas, kui on vaja asendustund üle võtta. Mis veel meie kooliga teistmoodi on, et lastel on koduklassid ning ringi liiguvad alati õpetajad. 


Koolilõuna ning töövihikute eest maksavad lapsevanemad. 


Lapsevanemad koolimajja ei pääse, kui tullakse lapsel järgi, kasutab vanem kiipi, mille kaudu läheb teade õpetajale klassi ning ta saadab õpilase välja. Erandiks on muidugi arenguvestlus või kokkusaamine tugipersonaliga. 


Rõõm oli tõdeda, et ka Chyne põhikoolis ei ole lubatud nutiseadmed ning telefoni kasutamisel vahetunnis või mittesihtotstarbelisel kasutamisl tunni ajal, järgneb karistus, milleks on kas kooli heaks lisaülesannete täitmine või märkus ja käitumishinde alandamine. Erandiks on neljapäev, mil lapsed võivad vahetundides telefone kasutada. 


Emotsioone ja mõtteid on nii palju,et raske on neid kõike kirja panna. Oli imeline võimalus jälgida kolleegide tööd mujal maailmanurgas, sõlmida uusi sõprussuhteid ning saada osa teise riigi kultuurist.


Õppetööga seonduvast juba meie järgmises postituses. 


Diana Valtin ja Yulija Kasemaa