laupäev, 25. september 2021

Projekt "Kaasav kool" sai Euroopa auhinna

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli tunnustati 2021. aasta septembris Euroopa innovatiivsete õpetamisviiside auhinnaga. Selle eesmärgiks on väärtustada koolide ja õpetajate saavutusi rahvusvahelise koostöö edendamisel Euroopa haridusruumis Erasmus+ programmi raames.

Auhinna pälvisime projekti „Kaasav kool“ eest. Meelde tuletuseks, et projekt toimus aastatel 2018-2019 ja selle raames käisid õpetajad töövarjudena Inglismaa, Saksamaa ja  Tšehhi haridusasutustes kogumas parimaid praktikaid hariduslike erivajadustega õppijate kaasamiseks kooliellu. Õpitut kasutasime tundides ning jagasime kolleegidega Järvamaalt ning kaugemaltki, esinesime konverentsidel ja avaldasime õppematerjale veebis. Projekt aitas lahendada meie koolile olulist probleemi, nimelt tuge vajavate õppijate kaasamist tavaklassi.   

 Hindamiskomisjon tõstis esile õpetajate ettevõtlikkust, kes algatasid projekti, kirjutasid rahataotluse ja viisid  tegevused pühendumusega ellu. Õpirännetel käinud õpetajad peavad oluliseks koostööd omavahel ja projektipartneritega, aja planeerimist ja osalejate motivatsiooni. Saadi julgust teha asju uutmoodi ja osatakse paremini hinnata enda õpetamiskogemust. Eriline heameel on Meetodite kogu üle, mida kasutatavad Hillar Hanssoo Põhikooli õpetajad ja ka kolleegid üle Eesti.  

2020 – 2023 osaleb meie kool  koostööprojektis „Win-Win Conflict“, milles on koostööpartneriteks üks Eesti, Leedu, Rumeenia, Türgi ja Kreeka kool. Vahetame kogemusi ja õpime toimetulekut erinevates probleemsituatsioonides, mis  võivad koolis ette tulla. Käisime septembri alguses töökoosolekul Kreekas, kus arutati põhjalikult läbi tegevuskava ja lepiti kokku kohtumiste kuupäevad. Järgmine kohtumine toimub Paides veebruaris 2022, kus on fookuses kommunikatsioon ja suhtlemine. 

Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis peetakse rahvusvahelist koostööd oluliseks ja oleme kasutanud Erasmus+ võimalusi suhtlemiseks kolleegidega teistes maades.  

Erasmus+ ja Euroopa Solidaaruskorpuse artikkel Kolm eesti kooli paistavad silma uuenduslike õpetamisviisidega    ja Järva Teataja artikkel Paide kool paistab silma uuenduslike õpetamisviisidega.  Meie projekti esitletakse ka Euroopa Innovatiivsete Õpetamisviiside auhinna ingliskeelsel leheküljel .


Oleme rõõmsad, et meid on märgatud. Tegime projekti pühendumuse ja innuga ning Euroopa Komisjoni auhind annab kindlustunde, et oleme  õigel teel. 

Õpirändajad Ellen Rosimannus ja Liina Lehis