kolmapäev, 27. veebruar 2019

Ellen kirjutab: Saksa koolisüsteem on muutumas

Mina, Ellen Rosimannus, blogi kaanefotol paremalt kolmas, gloobusega, olen 25.02. - 1.03. 2019 töövarjuks Schleswig-Holsteini liidumaal Kellinghuseni Ühiskoolis (https://www.gms-kellinghusen.de). Kooli 5.-13. klassis õpib üle 800 õpilase ja õpetab 60 õpetajat. Valisin Gemeinschaftsschule Kellinghusen internetis leiduva info põhjal sellepärast, et seda peetakse Schleswig-Holsteinis edumeelseks mitmetes valdkondades. Eriti suured edusammud on toimunud kaasava kooli loomise suunas, mida tahtsingi oma silmaga näha. Minu isiklik õpieesmärk on tutvuda õppija toetamise süsteemiga tervikuna ja eripedagoogi tööga. Kuigi kirjutan edaspidi veel mitmeid postitusi, võin öelda, et olen kooli valikuga väga rahul. 

Alustuseks Saksamaa haridussüsteemist. See on keeruline, sest 5. klassis määratakse lapsed võimete järgi kolme suunda:  Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Gümnaasium kestab 12 või 13 aastat ja selle eesmärk on valmistumine ülikoolis õppimiseks. Hauptschule on 9-klassiline kool, mille järel minnakse õppima eriala. 5. klass on traditsiooniliselt orienteerumisaasta (Orientierungsstufe), kus selgub õppijate edasine haridustee.  Veel keerukamaks teeb Saksa haridussüsteemi see, et kõigil 16 liidumaal on see oma ja teistest erinev, kuigi ühiseid jooni on ka. Ühtset ühesugust Saksa haridussüsteemi ei ole, sest haridus on liidumaade, mitte Saksamaa Liitvabariigi pädevuses.

Gemeinschaftsschule Kellinghusen on viimase kümne aasta jooksul teinud palju uuendusi. Üks nendest julgetest sammudest on see, et kolm ülal kirjeldatud traditsioonilist koolisuunda on omavahel liidetud ühiskooliks (Gemeinschaftsschule). Teine uuendus on see, et kõik õpilased õpivad koos, nii eakohaselt arenenud (Regelschüler) kui tuge vajavad lapsed. 5. klassides, kus mina põhiliselt töövarjutasin, oli vaimupuudega lapsi ja üks silmatorkav üliandekas poiss, kelle põhiline raskus oli sotsiaal-emotsionaalne. Tegeldakse ka autistlike lastega, keda on kooli põhikooliosas kokku 18. Viiendad klassid õpivad eraldi majas, kuna kuus klassikomplekti ei mahtunud algklasside majja enam ära. Hoones oli varem erikool (Förderzentrum), neli aastat tagasi alustas selles ühiskooli üks õppehoone.  

Eestit teati Kellinghusenis selle järgi, et oleme infotehnoloogiaga ülihästi varustatud ja et meie noored oskavad väga hästi inglise keelt.

Gemeinschaftsschule Kellinghusen juhtlauseks on „Kool on koos tegutsemine“ (Gemeinsamkeit macht Schule). Ka mind võõrustav eripedagoog Robert Pilgrim tõi esile mõtte, et kool on eelkõige sotsiaalne koosolemine ning haridusliku erivajadusega õppijad peavad õppima võimalikult palju teistega koos.  

Kuigi hariduslike erivajadustega õppijatele pakutakse Saksamaal tuge juba vähemasti pool sajandit, on ka selles vallas tunda uut hingamist. Üks märgatav suund on  püüdlus kasutada positiivsemat ja vähem sildistavat sõnavara. Näiteks välditakse sõna „vaimupuue“. Selle asemel räägitakse tugimeetmest, mis on suunatud õppimise tõhustamisele (Förderschwerpunkt Lernen). Teine suund on sügavamate hariduslike erivajadustega õppijate õpetamine ühiskoolis, kuigi Saksamaal oli varem väga palju erikoole. Seoses sellega on tarvis klassi siseselt õpetust tõhusamalt diferentseerida ja vajadusel kaasata tugiisikuid, aga selle nimel pingutatakse. 

Julgustav kogemus on see, et iga kool ja iga piirkond võib luua uusi meetmeid probleemidega hakkama saamiseks. Näiteks on Steinburgi maakonnal välja töötatud protseduur puudumistega (Schulabsentismus) tegelemiseks ja Schleswig-Holsteini liidumaal on juhised autistlike laste õpetamiseks ühiskoolis. Nagu minu võõrustaja aga ütles, saab uuendusi ellu viia vaid siis, kui kool on avatud uuendustele ja valmis ise tegutsema. Ega see meil Eestiski teisiti ole. Või mida arvad sina, armas lugeja? 
Kellinghuseni Ühiskooli 5. klasside hoone on hubane ja just parajalt suur. Fotod: erakogu

Jällekirjutamiseni! Muide, meil on siin kevad! 

Ellen Rosimannus 
Töövarjutaja Saksamaal Kellinghusenis 

kolmapäev, 6. veebruar 2019

Õpirändajad mõlgutavad mõtteid: mida me teeme järgmise õpirände ootel?

Kätlini postitused augustis toimunud õpirändest Inglismaale on läbi loetud, muljed kuulatud ja järgmised töövarjutajad Ellen ja Ingrit ootavad põnevusega sõitu Saksamaale Kellinghusenisse ja Berliini, mis toimub veebruari lõpus. 

Kas siis ongi vaikne ootamise aeg? Ei! Kindlasti mitte! 

Ingrit ja Helena õpivad saksa keelt. Õpetajat ei pea kaugelt otsima, Ellen on ju muuhulgas ka saksa keele õpetaja. Õppimine edeneb, loomulikult! 

Enne jõule tegelesime reisikorraldusega ehk siis otsisime parimaid lennuühendusi ja ööbimiskohti. Uskumatu on see, et nii paljude võimaluste ajal tekib igas mõttes sobiva valiku leidmisel ikkagi probleeme. Näiteks Saksamaa väikelinnas Kellinghusenis on Booking.comis pakutav hotell veebruari lõpus just kinni. Õnneks on selles Paide suuruses linnakeses väga kena ja hea köögiga seenioride kodu (Seniorenheim), kus saavad ööbida ka linna külalised. Selleni aitas jõuda linna turismiinfobüroo. 

Samas Berliin oma lõputute valikutega pakub lubavalt toredaid leide otse kesklinnas. Kesklinna lähistel Kreuzbergi linnaosas asub Ingrit töövarjutama Heinrich-Zille Põhikoolis, kool on tunnustatud oma eduka integratsiooni metoodika poolest. Kreuzberg on kihav oma mitmekultuurilise tausta poolest, siit on pärit Berliini punk-rock liikumine, tänavatants ja räpp. 

Liina ja Terje vajaksid hädasti kultuurilist ettevalmistust Ühendkuningriigis hakkama saamiseks. Aga kus sa siin Eestis vasakpoolses liikluses auto juhtimist harjutad? Kätlin tegi vasakpoolse liikluse juba augustis läbi ja on Inglismaal lausa elanud, vähemalt teoreetiliselt ja oma kogemust jagades saab ta abiks olla. 

Hästi on meie projektis ka see, et kõik projektipartnerid on samaks jäänud. Leidsime meid vastu võtvad koolid ju lihtsalt internetilehekülgedel oleva info järgi. Varasemat suhtlust pole kellegagi olnud. Kontakt on aga loodud, mõlemad pooled ootavad kohtumist. Hea koostööpartner on kulda väärt otseses mõttes. 

Lugege siis veebruari lõpus jälle meie muljeid, seekord Saksamaalt!

Jällekirjutamiseni!
Õpirändajad