neljapäev, 6. juuli 2023

ERASMUS+ õpiränded tulevad taas – nüüd juba akrediteeritud haridusasutusena!

 

31.01. 2023 sai Hillar Hanssoo Põhikool  Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhataja Rait Toompere käest pidulikult kätte akrediteerimistunnistuse ning Erasmus+ programmi 35. juubeli auks välja antud meenemündi.

Loe lähemalt siit: https://eeagentuur.ee/24-uut-liikmekaarti-euroopasse-on-valja-jagatud/Akrediteerimistunnistuse ja meenemündi kättesaamine.
Foto: eeagentuur 

 K. Kivisoo ja E. Rosimannus akrediteeritud
 haridusasutuste seminaril 31.01.2023
Foto: erakogu 


Erasmuse+  õpirände akrediteering aastateks  2023- 2027 on tunnustus ja kvaliteedimärgis selle eest, et panustame rahvusvahelise koostöö kaudu kooli arengusse ja et meil on pikaajalised eesmärgid. Oleme hetkel Järvamaa ainus üldhariduskool, kellel on ERASMUS+ akrediteering. Programmi raames saavad kooli töötajad ja õpilased minna õpirännetele Euroopasse, kogeda erinevaid haridussüsteeme ja kultuure, teha koostööd parteritega, parandada võõrkeelteoskust ja õppida midagi iseenda jaoks. Akrediteeritud koolina on miinimumrahastus garanteeritud kogu perioodiks.

Lähiaastatel oleme fookusesse võtnud digipädevuste parandamise ning andekate ja  rändetaustaga õpilaste toetamise. Seda nii ERASMUS+ õpirännete teemana kui kooli arengukava eesmärgina. Valmis on 2023-24. õppeaasta õpirännete plaan ning tegeldakse nende  praktilise korraldamisega. Oleme mõelnud ka sellele, kuidas õpirännete kogemust parimal moel jagada.

Kuna projektis „Kaasav kool“ (2018-2019) loodud blogi õnnestus hästi, otsustasime jätkata kogemuste jagamist blogi vormis.

Värsked postitused juba augusti lõpul!