esmaspäev, 19. oktoober 2020

Oleme filmikangelased!

 

2020. aasta kevadel said Õpirändajad kutse osaleda Erasmus+ programmi reklaamvideos, sest projekt „Kaasav kool“ on suurepärane näide koolide koostööprojektist. Sel aastal tehakse nimelt kokkuvõtteid ERASMUS+ programmi rahastusperioodist  2014- 2020 ja meie projekt paistis silma. 

Kevadel tuli vahele eriolukord. Ühe päikselisel septembripäeval sai film tehtud, aga novembrisse plaanitud ERASMUSe festival, kus näidataks ka filmiklippi meie projektist Kaasav kool", tuleb siiski kevadesse lükata.  

Jagame SA Archimedes ja reklaamifirma VAAS poolt valminud filmi siin, oma blogis.

Aitäh, ERASMUS+! Õpirännetelt saadud teadmised ja rõõm koostegemisest annavad meile jätkuvalt indu!   

 

Õpirändajad (pildil vasakult):  Ingrit Talvist, Terje Peets, Liina Lehis, Ellen Rosimannus, Kätlin Merisalu, Helena Saar