esmaspäev, 20. mai 2024

Töövarjutajad Tšehhis Chyne põhikoolis

 2.-6. mai viibisime Chyne põhikoolis töövarjudena. Kool asub Prahast 17. km kaugusel väikeses äärelinnas. Koolimaja on 7 aastat vana ning ehitati valmis 10 kuuga. Õpilaste arv on üle 600. Peamajas õpivad 2.-9. klassid ning ettevalmistusklass kooliminejatele, kes vajavad lisaõpet koolis toimetulekuks. Ettevalmistusklassi võetakse avalduste alusel 15 last, kuid lisaabi vajavad tegelikult suurem arv õpilasi. Kool on aktiivne Erasmus + projektides osaleja. Protsessi juhib eraldi projektimeeskond. Igas kuus võõrustatakse Erasmus + projektide raames külalisi ning lähetustel viibivad nii õpetajad kui õpilased. 

Kooli direktor Jaroslav Novak, Diana Valtin,Hispaaniast pärit töövarjutajad, projektijuht Tereza Capova, Yuliya Kasemaa, kolleeg Hispaaninast ning õppealajuhataja ja projektide eest vastutaja Katerina Buncik. 

Foto: erakogu.

Märkasime, et kõigil on kogu aeg kiire ja vahetunnis on õpetajate tuba sagimist täis, igaüks töötab enda laua taga ning valmistab ette järgmist tundi. Igale õpetajale on õpetajat toas oma lauanurgake ning sülearvuti, millega ta ühest klassist teise liigub. 


Õpetajate tuba. Foto: erakogu. 

Võrreldes Eesti lastega, on Tsehhi lastel vaheaegasid palju vähem-on 2-päevane vaheaeg oktoobris, nädalane jõuluvaheaeg, 3-päevane vaheaeg veebruaris (vaheaja päevad otsustab iga kool ise), 1. mai ning võidupüha 8. mail. Koolis kestab õppetöö juuni lõpuni. Tundub, et meil on, mille üle rõõmu tunda. 


Õpilased saavad tunnistused kaks korda aastas ning iga õppeaine on osaoskuste kaudu eraldi hinnatud nii sõnaliselt kui 5-palli süsteemis. 


Huvitav on ka valikainete süsteem. 6. ja 7. klassi õpilasd peavad valima endal ühe valikaine õppeaastas ning 8. ja 9. klassi õpilased kaks. Õppeainete valik on mitmekesine: massaaž, loomade eest hoolitsemine, IT, keha ja vaimu eest hoolitsemine, meedia, loodusteadused. Tunnid toimuvad peale tavatunde. 


Koolil on ka oma mesilased ning varustus nende eest hoolitsemiseks nii õpetajale kui ka õpilastele.


Foto:erakogu.

Soojadel ilmadel toimuvad tunnid õuesõppe klassis. Foto: erakogu.


Kooliaias on ka oma nurgake neljale  kanale, kelle eest kannab hoolt majahoidja. Foto: erakogu.Õpilasesindusse valitakse õpilasi juba alates 3. klassist, mis võrreldes meie kooliga on palju varasem iga.


Õpetajad ja õpilased on sõbralikud, tunnevad ennast vabalt nii riietumisstiililt kui ka suhtlemises. Direktor on alati olemas, kui on vaja asendustund üle võtta. Mis veel meie kooliga teistmoodi on, et lastel on koduklassid ning ringi liiguvad alati õpetajad. 


Koolilõuna ning töövihikute eest maksavad lapsevanemad. 


Lapsevanemad koolimajja ei pääse, kui tullakse lapsel järgi, kasutab vanem kiipi, mille kaudu läheb teade õpetajale klassi ning ta saadab õpilase välja. Erandiks on muidugi arenguvestlus või kokkusaamine tugipersonaliga. 


Rõõm oli tõdeda, et ka Chyne põhikoolis ei ole lubatud nutiseadmed ning telefoni kasutamisel vahetunnis või mittesihtotstarbelisel kasutamisl tunni ajal, järgneb karistus, milleks on kas kooli heaks lisaülesannete täitmine või märkus ja käitumishinde alandamine. Erandiks on neljapäev, mil lapsed võivad vahetundides telefone kasutada. 


Emotsioone ja mõtteid on nii palju,et raske on neid kõike kirja panna. Oli imeline võimalus jälgida kolleegide tööd mujal maailmanurgas, sõlmida uusi sõprussuhteid ning saada osa teise riigi kultuurist.


Õppetööga seonduvast juba meie järgmises postituses. 


Diana Valtin ja Yulija Kasemaa

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar