Teisipäev, 18. juuni 2019

Liina jagab: Inglise koolikorraldusest Shap CE algkooli näitel


Minu ja Terje õpiränne viis meid Shap CE Algkooli. Tegemist on väikese kirikukooliga mis teeb tihedat koostööd nii kiriku kui kogukonnaga. Olulised on nii Inglise hariduse kui religiooni põhiväärtused.


Nagu Terje kirjutas, vaimustas kool meid juba uksest sisse astudes. Kools on 96 õpilast vanuses 3-11 aastased ja nad õpivad vanuse järgi neljas klassis:

3-4 aastased – Catbells EYFS Class - lastehoiurühm
4-5 aasased  - Kidsty Pike KS1 Class - kooliks ettevalmistusklass
5-7 aastased - Blencathra Y3 and Y4 Class
8 -11 aastased - Helvellyn Y5 and Y6 Class 
Koolis paistab silma, et lapsed on uudishimulikud ja innukad. Et õppimine oleks huvitavam ning õpilased saaksid oma oskusi arendada ja süvendada, on koolipäevades palju külastusi, külalisi ja õppekavaväliseid tegevusi.  Kooliellu kaasatakse vanemaid, vanavanemaid ja laiemat kogukonda. Shap kool on väike kohalik algkool, mis pakub hoolivat ja kaasavat hariduskeskkonda, kus pannakse suurt rõhku laste toetamisele. Lapsi kiidetakse ja innustatakse iga positiivse käitumise või teadmise eest. Direktori kabinetis on eraldi šokolaadi medalite purk lastele, kes „Panid teda täna naeratama“. Lapse nimi läheb aknale.Kooli eesmärk on arendada oma õpilastes loovust, uudishimu ja teadmisi, oluline on kristlike põhimõtete väärtustamine. Kool teeb väga tihedat koostööd kogudusega, igal kolmandal pühapäeval on koguduse liikmed koolis lastega tegelemas. Sama tähtis on koostöö koduga. Suurt tähelepanu pööratakse õppimispartnerluse arendamisele kodu, kooli ja kogukonna vahel. Lapsevanemad kaasatakse laste koolilõuna laudade katmisele, tugiisikutena, õppekäikudel saatjatena ja lugemise hindamisel. Vanemad lapsed abistavad koolis nooremaid õpilasi. Vanemad lapsed tulevad hea meelega kooli tagasi. Meie külastuse ajal oli koolis terve nädal kaks õpilast – üks 15-aastane noormees ja neiu. Vanemad õpilased osalevad nädalases programmid, kus nad saavad osaleda erinevatee asutuste töös. Lapsed valivad hea meelega töö koolis, kus nad ise on varem õppinud.

Juba 3-aastastele õpetatakse, et sõltumatus, motiveeritus ja enesedistsipliin näitab austust teiste ja iseenda vastu. Sellist käitumist kiidetakse ja tuletatakse meelde igal võimalusel.

Sama palju kui vaimsele arendamisele, pööratakse tähelepanu füüsilisele arendamisele ja liikumisele. Nende kehalise kasvatuse tunnid on liikumise ja mängimise tunnid. Iga päev on üks 20-minutiline õuevahetund, mil lapsed suurel õuealal jooksevad ja mängivad. Vanematel klassidel on 100-miili väljakutse – nad peavad 100 päeva jooksul iga päev tegema ühe miilise ringi. Lapsed ise valivad, kas nad jooksevad või kõnnivad kuid iga päev enne lõunat läbivad nad õues lisaks mänguajale 1 miili. Kooli jaoks on oluline, et nende õpilased oleksid õnnelikud, terved, füüsiliselt aktiivsed lapsed, kellel on kõrge enesehinnang. Lisaks muidugi on nad väga sõbralikud ja tähelepanelikud lapsed, kes austavad ennast ja teisi. Siia kooli tulles oli koheselt tunda, et meie vastu tuntakse huvi, ollakse huvitatud meie riigist ja koolist, samuti keelest. Meil paluti kogu koolile ka Eestit tutvustada. Isegi 3-4 aastased lapsed kuulasid ja vaatasid meie esitlust väga vaikselt ja huvitatult, kuigi see kestis pool tundi. Järgmisel päeval tervitasid meid osa õpilasi eest keeles kuna me rääkisime natuke ka eesti keelest.

Inglise koolides ei panda õpilastele hindeid. Õpilased teevad üleriigilised testid kolm korda aastas matemaatikas ja inglise keeles. Hinnang antakse õpilase arengule. Kui õpilase areng ei vasta ootustele, alustakse tugikava muutmisega ja vajadusel kaasatakse spetsialiste väljastpoolt kooli. Välja on töötatud tasemed, kuhu lapsed peavad oma vanuses jõudma. Tulemusi vaadatakse vanuse järgi (vanus kuudes). Inglise hariduse põhimõte on, et õppimine käib läbi mängu. Õpetajad väldivad kirjalike tööde tegemist, suuremat rõhku pannakse rääkimisele, enese väljendusele ja loetud teksti mõistmisele.

Hinnetest olulisem on austuse väljateenimine. Lapsed austavad ennast, reegleid ja eelkõige õpetajat. Õpetaja omakorda tunnustab lapse kõiki püüdlusi austust välja teenida ning lapsed tunnevadki ennast turvaliselt ja õnnelikena. Õppimine on selles koolis mäng. Ja mängulusti neis lastes ja õpetajates jagub nii palju, et jagus meile Terjagagi kaasa võtmiseks.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar